fbpx

Polityka prywatności

§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest JAWEX sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 25, zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym dla m.st Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000003734, posiadającą NIP: 657–023–33–71, REGON: 290056033, które są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”)
2. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.

§ 2
GROMADZONE DANE
1. Dane zbierane podczas rejestracji: adres email, imię, nazwisko, adres, dane firmy, numer telefonu.
2. Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki
3. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e‑mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy

§ 3
CELE GROMADZENIA DANYCH
1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówień
2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane do odpowiedzi na Twoje pytania, jeśli wyrazisz dodatkową zgodę Twoje dane będą wykorzystywane do celów marketingowych

§ 4
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych podmiotom trzecim.
2. JAWEX sp. z o. o. może udostępnić Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
OCHRONA TWOICH DANYCH
1. JAWEX sp. z o. o. będzie chronić dane zgromadzone na Twoim koncie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
2. Twoje dane nie będą sprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
3. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
KWESTIE TECHNICZNE ORAZ PLIKI COOKIE
1. Na stronie oraz w systemie mailingowym są wykorzystywane pliki cookie.
2. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
3. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
4. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

§ 7 PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu organizowanych promocji, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji przedsiębiorstwa, budowania wizerunku przedsiębiorstwa w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

§ 8
ZABEZPIECZENIE DANYCH
1. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

§ 9
ZMIANA DANYCH
1. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w w/w ustawie.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
4. Jeżeli twoje dane osobowe lub dane firmy ulegną zmianie powinieneś powiadomić nas o tej zmianie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres szumen@szumen.pl.

§ 10
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
2. Zmiany będą publikowane na stronie firmy.

§ 11
KONTAKT
1. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności lub ochrony twoich danych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 41 366 40 09 lub mailowy na adres szumen@szumen.pl.